SAMENVATTING
VAN DE TRIAL

DOEL
Vergelijken van de pijncontrole, bijwerkingen, kwaliteit van herstel, opnameduur op de intensive care en in het ziekenhuis, en kosteneffectiviteit van paravertebrale katheter versus epidurale pijnstilling bij patiënten die een mimimaal invasieve oesofagusresectie ondergaan voor slokdarmkanker.

HYPOTHESE
Pijnstilling middels een paravertebrale katheter is geassocieerd met vergelijkbare pijncontrole en minder bijwerkingen waardoor een kortere opnameduur op de intensive care nodig is in vergelijking met epidurale pijnstilling. Dit leidt tot een beter postoperatief herstel en betere kosteneffectiviteit.

OPZET VAN DE STUDIE
Multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde prospectieve trial.

STUDIEPOPULATIE
Patiënten met een oesofaguscarcinoom die een minimaal invasieve oesofagusresectie met twee-velds lymfeklierdissectie, buismaagreconstructie en een intrathoracale anastomose ondergaan.

INTERVENTIE
Pijnstilling middels een paravertebrale katheter gecombineerd met intraveneuze opioïden.

GEBRUIKELIJKE ZORG
De gouden standaard voor pijnstilling na minimaal invasieve oesofagusresectie is epidurale pijnstilling.

UITKOMSTMATEN
De primaire uitkomstmaat is de kwaliteit van herstel op de 3e postoperatieve dag, gemeten middels de ‘Quality of Recovery – 40 (QoR-40)’ vragenlijst. Secundaire uitkomstmaten zijn de pijnbeleving van de patiënt (International Pain Outcome questionnaire), de noodzaak tot alternatieve (‘escape’) pijnmedicatie, de additionele opioïdconsumptie, technische complicaties, bijwerkingen, opnameduur op de intensive care en in het ziekenhuis, postoperatieve complicaties, kwaliteit van leven 3 en 6 maanden na de operatie, pijn 6 maanden na de operatie, en kosteneffectiviteit.

AANTAL PATIËNTEN (SAMPLE SIZE)
In totaal zijn er 172 patiënten (86 patiënten per arm) nodig om analyses met adequate statistische power te verrichten, hetgeen betekent dat er 192 patiënten moeten worden geïncludeerd om erop te anticiperen dat 10% van de patiënten verloren zal gaan gedurende de follow-up.

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE 
Een kosteneffectiviteitsanalyse en budget impact analyse zullen worden verricht om de kosteneffectiviteit en budget impact van paravertebrale katheter pijnstilling te vergelijken met epidurale pijnstilling.

TIJDPAD
De duur van de studie zal 36 maanden bedragen. Hiervan zullen de eerste 24 maanden voor de inclusie van patiënten worden gebruikt, gevolgd door 6 maanden follow-up en nog eens 6 maanden voor de analyses en het schrijven van het manuscript.